Zasady pisowni wyrazów z  „ó” i „u”

Literę "ó" piszemy:

 1. Gdy "ó" wymienia się na o, e, a, np.:
  ogród - ogrody
  pióro - pierze
  mówić - mawiać
 2. W zakończeniach rzeczowników –ów, -ówka, -ówna, np.: Kraków, klasówka, główka, Nowakówna.
  Uwaga na wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.
 3. W zakończeniu dopełniacza rzeczowników rodzaju męskiego, domów, chłopców, ołówków, piórników.
 4. W wyrazach niewymiennych, kiedy trzeba pamiętać pisownię wyrazów, np.: król, wróżka, różdżka, chór, różne, równy, góra, jaskółka, wróbel.
 5. Na początku wyrazów: ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny.

Literę "u" piszemy:

 1. Na końcu wszystkich wyrazów, np.: roku, domu, sklepu
 2. W czasownikach zakończonych cząstką -uj, -uje ( "uje się nie kreskuje"), np. rysuje, maluję, wędrujemy,
 3. W zakończeniach rzeczowników: -un, -um,-unek, -uchna,-uszka, -uszek, -uch,  -us,-usia, np.
  piorun,  centrum,    rysunek,     matuchna,    garnuszka,     Mateuszek,    maluch,    dzikus,  mamusia
 4. W wyrazach, których pisownię należy zapamiętać, np.: cukierek, cukinia, burza, kurtka, mur, rurka, luźny, nudny, buzia

  Opracowała: Beata Pińska