Specjalnie dla mistrzów ortografii:
Zasady pisowni wyrazów zakończonych na -ji, -ii, -i:


Piszemy -ji

1. W  dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników, w których zakończenie "-ja" występuje w mianowniku po spółgłoskach: c, s, z, np.
Azja- Azji
Rosja - Rosji
Alicja - Alicji
Konstancja - Konstancji
poezja- poezji
stacja - stacji
żaluzja - żaluzji
misja - misji
pasja - pasji
kolacja - kolacji
wakacje - wakacji
okazja - okazji
informacja - informacji

Piszemy -ii

1. W  dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na "ia", gdy słychać  "-ii", np
unia - unii
Wiktoria - Wiktorii
komedia - komedii
Oliwia - Oliwii
Sylwia - Sylwii
komedia- komedii
Portugalia - Portugalii
Anglia - Anglii
Kenia - Kenii
Daria - Darii
Julia - Julii
Zofia - Zofii
historia - historii
religia - religii

Piszemy -i

 1. W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników, w których zakończenie "-ja" występuje w mianowniku po samogłosce, np.
zbroja - zbroi
Maja - Mai
Kaja - Kai
aleja - alei
szyja - szyi
nadzieja - nadziei
zmija - żmii

  2. W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na "-ia", gdy wymawiamy "i", np.
ciocia - cioci
ziemia- ziemi
Kasia- Kasi
Basia - Basi
wiśnia - wiśni

3. W odmianie wyrazów zakończonych na -ea, np.
orchidea - orchidei
Nicea - Nicei
Bazylea - Bazylei
idea - idei
Korea - Korei
Gwinea - Gwinei