Małą literą piszemy:
1. N
azwy pospolite, np. brzoza, dom, uczeń, węgierki (śliwki), japonki (klapki), dom, zima, kraj, zwierzę, pies.
    Można pisać wielkimi literami nazwy pospolite w funkcji imion własnych, np. Sędzia, Wojski, Hrabia (postaci z "Pana Tadeusza").
2. Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów, regionów, miejscowości, miast, wsi, np. europejski, polski, niemiecki, południowoamerykański, mazowiecki, śląski, krakowski, kutnowski, poznański,
3. Nazwy mieszkańców miast, osiedli, wsi, np.  kutnianka, prażanin, poznanianka, opolanin, warszawianin, sądeczanin, żoliborzanin, lipczanka,
4. Nazwy wydarzeń historycznych, np.  wojna trojańska, powstanie styczniowe, bitwa pod Grunwaldem, traktat wersalski, kongres wiedeński, druga wojna światowa, hołd pruski, powstanie warszawskie, unia lubelska,
Uwaga! Nazwy wydarzeń historycznych mających szczególne znaczenie w dziejach całej ludzkości lub w dziejach danego narodu można pisać wielkimi literami, np.Powstanie Listopadowe, Powstanie Warszawskie.
5. Nazwy zwyczajów, obrzędów, nabożeństw, okresów kalendarzowych, np. andrzejki, mikołajki, walentynki, sobótka, dożynki, mikołajki, ślub, msza, nieszpory, rok, tydzień, poniedziałek, grudzień;
 WYJĄTKI: Wielki Tydzień i dni Wielkiego Tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, Anioł Pański.
6.Nazwy członków organizacji politycznych, społecznych, godności współczesnych i historycznych, tytułów naukowych i zawodowych, stopni wojskowych, np. peeselowiec, premier, prezydent, minister, cesarz, książę, dyrektor, burmistrz, papież, profesor, doktor, pułkownik, porucznik,
7. Nazwy okresów, epok, prądów kulturalno-artystycznych i społeczno-politycznych, np. antyk, straożytność, średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, neoromantyzm, dwudziestolecie międzywojenne,
WYJĄTEK: Młoda Polska